polityka prywatności

Niniejsza treść Polityki Prywatności obowiązuje od 01.09.2022

Cześć, dzień dobry!
Jeżeli tutaj trafiłeś/trafiłaś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego oddaję w
Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz
wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej/serwisu internetowego https://sebastianskorski.pl
Informacja formalna na początek – administratorem strony/serwisu jest
ImpactProject Sp z o. o.
ul. Władysława Grabskiego 25D\80
20-330 Lublin
NIP: 9462645026, KRS 0000472333, REGON 061591692.

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został
podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres marketing@impactproject.pl.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest ImpactProject Sp z o. o. , ul. Władysława Grabskiego 25D\80, 20-
330 Lublin, NIP: 9462645026, KRS 0000472333, REGON 061591692.2:

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu
inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach
związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem
e-mail marketing@impactproject.pl.

3. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?
W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • dane zawarte w korespondencji e-mail
 • numer telefonu
 • szczegóły składanych zamówień
 • adres IP
 • przybliżona lokalizacja
 • statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami
 • treść komentarzy / opinii dodanych na stronie

Powyżej wymieniliśmy konkretne informacje. Natomiast w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności odnajdziesz kategorie danych osobowych przyporządkowane do poszczególnych celów przetwarzania.
Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o Twoim urządzeniu, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej
 • identyfikator użytkownika (user-ID)
 • adres IP podlegający skróceniu i anonimizacji
 • data odwiedzin strony
 • przeglądane podstrony
 • czas spędzony na stronie
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami
 • kliknięcia myszką lub dotknięcia ekranu
 • kliknięcia w poszczególne linki
 • źródło, z którego przechodzisz do strony
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz
 • Twoja płeć
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci

Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe”. Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi
do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w
poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Narzędzia, z których korzystamy, a które wiążą się z gromadzeniem Informacji Anonimowych zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności.

4. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • zapisujesz się do newslettera
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami
  publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych

W załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności przyporządkowaliśmy źródło pozyskania danych do każdego z
celów przetwarzania.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 • mechanizm strony gromadzi Twój adres IP
 • mechanizm systemu newsletterowego gromadzi Twój adres IP oraz informacje na temat Twojej aktywności w
  odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki
  itp.
 • narzędzia zewnętrzne wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności gromadzą Informacje
  Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach strony

5. Czy Twoje dane są bezpieczne?
Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem marketing@impactproject.pl

6. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych wymienione są w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności.

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania.
Odnajdziesz te informacje w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności. Większość danych usuwanych jest
po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

8. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez
podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze dostawcy oprogramowania chmurowego, w którym dochodzi do przetwarzania danych
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które
gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich
gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i
politykach prywatności, na co nie mam wpływu.

9. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw
trzecich. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 • Narzędzia, które wiążę się z przekazywaniem danych do państw trzecich:
 • hosting
 • system newsletterowy
 • system do fakturowania
 • chmura

Do państw trzecich przekazywane są następujące informacje:

 • dane newsletterowe
 • dane o zamówieniach
  dane zawarte w korespondencji e-mail

Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić Informacje
Anonimowe. Wspominaliśmy o tym już kilkukrotnie w ramach niniejszej polityki, w tym również w odpowiedzi na
poprzednie pytanie. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji
serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

10. Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką11 możesz z nami zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o
wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię
zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.
Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystam mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.
Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

11. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną
  sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem;
  przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez
  nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie
  używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na
  podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
  podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z
  prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
  właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy
przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres
marketing@impactproject.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały
wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

12. Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?
Nasz serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze,
tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub
systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być
zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą
uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej
zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają
nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

13. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?
Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do
prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji
dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu
innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów
społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.

14. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli
nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji
dostępnych w naszym serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, jak również z wielu
innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów
społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą być dla Ciebie niedostępne.

15. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?
Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych
mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie.
W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na cookies.

16. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?
W ramach naszej strony internetowej funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich związane z narzędziami
wymienionymi w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności. Poszczególne narzędzia mogą wykorzystywać
więcej niż jeden plik cookies, ale odstąpiliśmy od ich szczegółowego listowania, nie chcąc przytłaczać Cię
nadmiarem informacji i wychodząc z założenia, że bardziej czytelne będzie dla Ciebie posługiwanie się listą
narzędzi wraz z określeniem celów korzystania z tych narzędzi niż wymienianie wszystkich technicznie
funkcjonujących w obrębie poszczególnych narzędzi plików cookies.

Odstąpiliśmy również od wskazywania zakresu gromadzonych w plikach cookies informacji w odniesieniu do
każdego wykorzystywanego narzędzia, biorąc pod uwagę, że każde narzędzie gromadzi informacje związane z
Twoją charakterystyką i zachowaniami podejmowanymi w ramach naszej strony internetowej. W tym zakresie
mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominaliśmy wcześniej w ramach niniejszej polityki prywatności.

Znając wymogi kreowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odstąpiliśmy mimo wszystko od
wskazywania żywotności plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne narzędzia. Chcąc określić rzetelnie żywotność każdego pliku cookies musielibyśmy przytłoczyć Cię nadmiarem informacji, który w jakikolwiek sposób nie realizowałby zasady przejrzystości i czytelności kierowanych do Ciebie informacji. Ponadto, żywotność plików cookies może podlegać na tyle aktywnym zmianom po stronie dostawców narzędzi, że nie jesteśmy w stanie sprawować nad tym rzetelnej kontroli. Odstępując od określania żywotności cookies, przypominamy, że jedyną opcją realnej kontroli czasu przechowywania informacji w plikach cookies jest zarządzanie plikami cookies bezpośrednio przez Ciebie. Z poziomu swojej przeglądarki internetowej w dowolnej chwili możesz usuwać pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu.

W tym miejscu jeszcze raz chcemy podkreślić, że w ramach plików cookies nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację. W tym zakresie mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominaliśmy w ramach niniejszej polityki prywatności. Co więcej, o ile w przypadku narzędzi statystycznych i marketingowych możemy przeglądać różnego rodzaju raporty generowane na podstawie Informacji Anonimowych, o tyle w odniesieniu do pozostałych narzędzi nie uzyskujemy nawet jakiegokolwiek dostępu do gromadzonych w plikach cookies informacji, będąc zainteresowanymi wyłącznie tym czy funkcje danego narzędzia, dla których narzędzie zostało zainstalowane, działają prawidłowo w ramach naszej strony.

17. Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszego serwisu?
Tak, korzystamy z narzędzi, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszej stronie. Narzędzia te zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności.

18. Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?
Tak, korzystamy z narzędzi reklamowych, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca,  działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony. Narzędzia te zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności.

19. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody
zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją
prywatnością:

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com
 • ustawienia po stronie dostawców narzędzi zewnętrznych (linki do ustawień zostały zebrane w ramach załącznika nr 2 do niniejszej polityki prywatności).

20. Czym są logi serwera?
Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde
zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są
wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

21. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?
Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie
pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci
jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz
dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres
marketing@impactproject.pl.

22. Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?
Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne po
stronie naszego serwisu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, o
każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość.

Załącznik nr 1 – cele przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 – wykaz narzędzi zewnętrznych

Niniejsza treść Polityki Prywatności obowiązuje od 01.09.2022